Projemiz 2018 yılı ocak ayında teslim edilecektir, tapularımız hisseli yada arsa payı şeklinde değil kat ittifakı tapusu olarak verilecek ,iskanla birlikte kat mülkiyetine geçilecektir.

Site yönetimi  oluşturulan yönetim planına bağlı kalınarak kat maliklerinin vereceği karara bağlı olarak gerek profesyonel bir firmaya gerekse kat maliklerinin seçeceği yönetim kuruluna devredilecektir.

© Telif Hakkı - iasos Exclusive